Titok, hűség, hitszegés

Mihályi Antal: Titok, hűség, hitszegés

Történelmi regény
Barnaföldi Könyvkiadó, 2010

Megtalálható a Magyar Elektronikus Könyvtárban is ITT

A történet Zsigmond magyar király trónra kerülése és uralkodásának első évei idején játszódik. Főhőse egy fiatal nemes, akit rátermettsége és hűsége miatt a király bizalmasává tesz és megjutalmaz. Hűségének nagy szerepe van, mert a király trónra jutása és uralmának zavaros első éveiben játszódó események is mutatják a főurak megosztottságát és az ország érdekeinek önző elhanyagolását, a pártütések, cselszövések és hitszegések sorát, ami a későbbi tragikus eseményeknél is jellemző volt.

Zsigmond király szerepéről Magyarország és Európa történetében méltánytalanul keveset hallhatunk a történelem órákon. A király személyének megítélése sem egyértelműen pozitív, pedig életműve mind hazánk, mind Európa vonatkozásában igen jelentős. Hosszú, ötven éves uralkodása vége felé ő lett Európa legnagyobb birodalmának uralkodója és ennek a birodalomnak fővárosa a maga korában megcsodált pompájú építészeti remekmű, Buda volt.